HIDUP ADALAH UJIAN


LIFE IS EXAMINATION
Five Smart Principles for life - Description part (1)

Allah menciptakan jin & manusia bertujuan agar manusia beribadah dan taat kepada-Nya ( QS Adzariyat : 56 ), namun dalam proses pengabdian itu, kita terus-menerus diuji oleh berbagai hal, baik berupa kesusahan maupun kesenangan . Kebanyakan manusia mengira bahwa ujian itu hanya berupa kesengsaraan hidup, sehingga begitu dirinya mendapatkan berbagai kenikmatan hidup tidak merasa bahwa dirinya sedang diuji, akhirnya mereka lengah dan lalai dalam menjalani ujian hidup ini.
Hidup ini adalah ujian, selama kita hidup selama itulah kita diuji oleh Allah SWT, simak ayat-ayat berikut;
“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu” ( Qs Muhammad : 31 )
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” ( Qs Al-Mulk : 2 )
“Manusia yg paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian orang yg seperti dia (derajat keimanannya). Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Jika keimanannya kokoh ia akan diuji sesuai dengan itu, dan jika keimanannya lembek maka akan diuji dengan yang lebih ringan. Dan ujian akan terus menerus merundung seseorang hingga ia berjalan dimuka bumi dalam keadaan tidak punya kesalahan . ( Muttafaq Alaih )”
JENIS UJIAN ( 3U )
Ada tiga macam ujian yang wajib kita ketahui selama kita hidup , agar kita menjadi termasuk orang-orang yang sabar dan mencapai gelar Muttaqin disisi Allah SWT, yaitu ;
#1. Ujian berupa perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah (Amar Ma’ruf dan Nahyi Mungkar) yang tertulis/tersurat didalam Alqur’an dan Alhadits, seperti perintah Shalat, Zakat, berpuasa, ibdah haji, dan larangan untuk membunuh, memakan daging babi, korupsi , berzina dll.
#2. Ujian berupa kesusahan, kesulitan,keburukan atau musibah .
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. ( Qs Albaqoroh : 155 )
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.” ( Qs Al-Anbiya:35 )
#3. Ujian berupa kenikmatan atau kebaikan dari Allah SWT, yakni berupa harta yang melimpah, tahta, wanita dan lain-lain.
“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya” ( Qs Al-kahfi : 7 )
“ Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata: "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku". Sebenarnya itu adalah ujian , tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui ( Az Zumar : 49 )”
Sahabatku jangan merasa kekayaan itu adalah suatu kemulyaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan, Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hamba-Nya. ( Qs Al-Fajr ayat 15 ,16 ) .

TIGA KUNCI ( 3K ) MENGHADAPI UJIAN
Allah sangat sayang kepada hambanya dan Allah telah tunjukan jalan atau kunci untuk menghadapi ujian-ujian itu. Setidaknya ada 3 kunci dasar untuk menghadapi ujian dai Allah SWT, yaitu sbb;
#1. Kunci pertama dan yang utama adalah Shabar dan Shalat .
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”( Qs Al-baqaqrqh:45 )
Janganlah berputus asa menghadapai semua ujian, karena ujian itu tidak akan melampaui batas kemampuann manuasia dan perbanyaklah Do’a untuk memohon agar kita diberi kesabaran, ketabahan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan semua ujian dari-Nya. ( Qs Al-Baqarah:286 ). Ujian memang tidak akan melampaui batas kesanggupan manusia, namun kalau ujian itu meninmpa seseorang/kaum sampai orang/kaum itu binasa (ditemggelamkan oleh tsunami, Terbakar , dll ) BOLEH JADI itu bukan ujian akan tetapi itu adalah AZAB dari Allah SWT karena kelalaian mereka.
“Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan[1484].”( Qs Ath Thalaq:8 )
#2.Kunci kedua adalah Selalu berprasangka baik terhadap Allah , karena Allah maha Mengetahui segala sesuatu. dengan terus bertawakal dan memaksimalkan ikhtiar untuk mencari jalan keluar dari semua kesulitan.
“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”( QS Al-baqarah:216) .
#3. Kunci ketiga adalah selalu Bersyukur dengan mengambil hikmah yang positif, seberapa besar nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, apapun kesusahan yang kita terima pasti banyak mengandung hikmah, tergantung bagaimana kita mensikapinya, semakin kita sabar dan tabah dalam menghadapi ujian maka semakin besar pula pahala yang kita terima sebagai bekal hidup di Akhirat kelak, secara tidak disadari kesusahan itu akan membawa kenikmatan dan kebahagiaan selama kita bisa mengambil hikmahnya. Dan itu harus kita syukuri agar Allah menambah nikmat dan kebahagian kita di Dunia maupun di Akhirat.
“ Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". ( Ibrahim: 7)

SELAMAT MENEMPUH UJIAN ...!
INSYA-ALLAH KAMU BISA...!

No comments: